Kursavgifter och rabatter

Du betalar en kursavgift för varje kurs du deltar i och den debiteras dig alltid skilt per termin och kurs. Avgiften varierar beroende på kursens timantal. För en del kurser tillkommer en avgift för studie- och arbetsmaterial. Avgifterna faktureras efter att kursen startat och en betald avgift återbetalas inte!

Av olika orsaker kan ett kurstillfälle utebli under terminen. Detta ändrar inte på kursavgiften trots att kurstillfället inte tas igen.

Förmån för arbetslösa

Arbetslösa personer, som är bosatta i Kronoby kommun, har rätt att kostnadsfritt delta i högst två kurser per läsår mot uppvisande av intyg till institutets kansli. Intyget bör sändas till kansliet direkt efter anmälan. Avgiftsfriheten gäller inte kortkurser (kortare än tio veckor), föreläsningar eller akademiska kurser.

Utbildningsstyrelsens studiesedlar

Seniorer, pensionärer, invandrare och personer med inlärningssvårigheter kan delta i MI:s kurser till rabatterat pris (-10 %). 

Studiesedlar beviljas inte för kortkurser (kortare än tio veckor), föreläsningar eller akademiska kurser.

Kaikukortti

Kultur hör till alla oberoende av förmögenhet. Målet med Kaikukortet är att göra det lättare för ungdomar, vuxna och familjer i en svår ekonomisk situation att njuta av kultur, motion och konst. Kortet är personligt och kostar ingenting. Kortet kan beviljas åt den som är minst 16 år, är i en svår ekonomisk situation och är klient hos en social- och hälsovårdsenhet som är med i Kaikukort-nätverket. Kortet beviljas av Soite.

MI-kurser kan betalas med Kaikukort. Anmäl dig som vanligt via nätet, telefon eller besök på kansliet. Meddela i samband med anmälan att du vill använda ditt Kaikukort och ge oss kortnumret. Vid webbanmälan kan du sända e-post till kronoby.mi(at)kvarnen.fi där du uppger kortnumret. 

Du kan betala två kurser per läsår med Kaikukortet.