Kursavgifter och rabatter

Du betalar en kursavgift för varje kurs du deltar i och den debiteras dig alltid skilt per termin och kurs. Avgiften varierar beroende på kursens timantal. För en del kurser tillkommer en avgift för studie- och arbetsmaterial. Avgifterna faktureras efter att kursen startat och en betald avgift återbetalas inte!

Av olika orsaker kan ett kurstillfälle utebli under terminen. Detta ändrar inte på kursavgiften trots att kurstillfället inte tas igen.

Förmån för arbetslösa

Arbetslösa personer, som är bosatta i Kronoby kommun, har rätt att kostnadsfritt delta i högst två kurser per läsår mot uppvisande av intyg till institutets kansli. Intyget bör sändas till kansliet direkt efter anmälan. Avgiftsfriheten gäller inte kortkurser (kortare än tio veckor), föreläsningar eller akademiska kurser.

Utbildningsstyrelsens studiesedlar

Seniorer, pensionärer, invandrare och personer med inlärningssvårigheter kan delta i MI:s kurser till rabatterat pris (-25 %). Rabatten gäller endast motions- och danskurser.

Studiesedlar beviljas inte för kortkurser (kortare än tio veckor), föreläsningar eller akademiska kurser.