Kontakta oss

Institutets kansli finns vid Kronoby Folkhögskola, kanslihuset, andra våningen.

Adress

Kronoby medborgarinstitut
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby
tel. (06) 8231 528
Kansliet är öppet kl. 9.00-15.00.
e-post: kronoby.mi@kvarnen.fi 

Facebook: Kronoby Medborgarinstitut

Instagram: @kronobymi ⋕kronobymi

 

Personal

Rektor

Tom Hansén

tel. 050-5507 722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi 

Kurssekreterare

Petra Skantsi

tel. (06) 8231 528
e-post: petra.skantsi@kvarnen.fi

Löneräknare/kanslist

Sara Hagnäs

tel. 040-359 1145
e-post: sara.hagnas@kvarnen.fi 

Musiklärare

Éva Pandur

hemtel. 050-5615 203
e-post: eva.pandur@kvarnen.fi 

 

Kontaktuppgifter till skolorna

Vaktmästare
Ådalens skola (högstadiet) / Kronoby gymnasium: 050-5149 343, 8343 426
Centralskolan: 050-3433 083
Samlingshuset: 050-5149 340, 8343 514
Terjärv skola: 050 462 0306 (dagtid), 040 769 1259 (kvällstid, veckoslut)
Nedervetil skola: 040-5082165
Kronoby folkhögskola: 050-5507 722