Kontakta oss

Kronoby kvarnen

 

 

Institutets kansli finns vid Kronoby Folkhögskola, kanslihuset, andra våningen.

Adress

Kronoby medborgarinstitut
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby
Kansliet är öppet kl. 9.00-15.00.
e-post: kronoby.mi@kvarnen.fi 

Facebook: Kronoby Medborgarinstitut

Instagram: @kronobymi ⋕kronobymi

 

Personal

Rektor

Tom Hansén

tel. 050-5507722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi 

Tf. Kurssekreterare

Kaj Lindh

tel. 040-6601656
e-post: kaj.lindh@kvarnen.fi

Löneräknare/kanslist

Sara Hagnäs

tel. 040-3591145
e-post: sara.hagnas@kvarnen.fi 

Musiklärare

Tobias Elfving

tel. 040 667 1200
e-post: tobias.elfving@kvarnen.fi 

 

Kontaktuppgifter till skolorna

Vaktmästare
Ådalens skola (högstadiet) / Kronoby gymnasium: 050-5149 343, 8343 426
Centralskolan: 050-3433 083
Samlingshuset: 050-5149 340, 8343 514
Terjärv skola: 050 462 0306 (dagtid), 040 769 1259 (kvällstid, veckoslut)
Nedervetil skola: 040-5082165
Kronoby folkhögskola: 050-5507 722