Gymnasieelever

En kurs som omfattar minst 38 timmar kan i allmänhet godkännas som en valfri kurs i gymnasiet. Kursen bör dock på förhand godkännas av gymnasiets rektor.