Gruppstorlekar och elevantal

En gymnastik- eller motsvarande kurs kan starta om minst tio deltagare anmält sig. För övriga kurser är motsvarande antal åtta.

Anmäl dig således i tid, annars kanske din favoritkurs inte kan starta!