Pröva-på-gång

Helterminskurser (tio veckor eller längre):

Ifall du vill gå en MI-kurs som är ny för dig och som du inte testat på tidigare, har du möjlighet att delta i ETT kurstillfälle utan att kursavgift debiteras. Vill du inte fortsätta delta efter pröva-på-gången, bör du annullera ditt deltagande direkt till MI-kansliet FÖRE det andra kurstillfället. I annat fall debiteras kursavgiften i sin helhet, även om du inte fortsätter.

Kortkurser (kortare än tio veckor):

Då det gäller kortkurser finns inte möjlighet till någon pröva-på-gång utan full kursavgift debiteras redan från första kurstillfället oberoende av antalet närvarogånger.