Anmälan och mer info här!

Kursplanering pågår!

De flesta av sommarens kurser kan hållas som planerat. Håll koll på vår hemsida och våra some-kanaler.

De långa MI-kurserna har avslutats, lite tidigare än planerat och det är vi ledsna för. Enligt kommunens beslut måste kursdeltagarna betala vårens kursavgifter även om alla kurstillfällen inte hållits. Vi har planer på att förlänga höstterminen så att det skulle bli fler kurstillfällen då. 

Vi ser med tillförsikt på framtiden och har börjat planera det kommande läsåret 2020-2021. Ta kontakt med oss på kansliet om du har förslag på nya kurser, intressanta föreläsare eller om du själv vill fungera som MI-lärare.

Vi hörs och ses!

Aktuella kurser

Föreläsningar och event