15.2.2023 kl. 18.00

15.2.2023 kl. 18.00

på Kvarnen

 

Mer info och anmälan

Vi tar emot både elektroniska förmåner och papperssedlar.

Vi tar emot både elektroniska förmåner och papperssedlar.

Vet du inte hur göra - kontakta kansliet (040-6601656 eller kronoby.mi@kvarnen.fi)!