Kursförslag tas emot

Nästa läsårs kurser och föreläsningar planeras nu. Ta kontakt om du har idéer, önskemål och förslag på nya kurser.

Ta också kontakt om du vill jobba som timlärare vid MI.

Vardagslydnad för hundar

Börjar på grusplanen invid Idrottshallen söndagen 28.4.2019

Nybörjarkurs kl. 10-11
Fortsättningskurs kl. 11-12

Lärare: Kati Wester

Kurser med Marthaförbundets ekologirådgivare Anita Storm

Kallrörd tvål tisdagen 28.5 kl. 17.30-21.00 Gillestugan

Örtvandring och apotek onsdag 5.6 kl. 17.30-21.00 Kortjärvi naturstig

Växtfärgning

En efterfrågad kurs i växtfärgning förverkligas på Hästbacka byahem i juni.

KURSEN ÄR FULLSATT
(du kan ändå anmäla dig på reservplats).

Mer information och anmälan

Robot workshop med Jonny Björkström

FLL (First Lego League) hela veckan 3-7 juni för över 12-åringar

Grundkurs tisdag och onsdag 4-5 juni för över 10-åringar

Välkommen till Kronoby medborgarinstitut!

Välkommen på kurs!

Medborgarinstitutet erbjuder även i år en diger kursbricka för var och en. Vi får hoppas att Ni hittar er egen kurs som ni med glädje kan vandra till under kalla vinterdagar. Ifjol slog vi deltagarrekord när deltagarantalet uppgick till 4080. I den siffran finns medräknat alla deltagare, även sådana som deltagit i flera kurser. Utspridd på kommunens hela befolkning skulle det betyda att 62.4% av invånarna deltog i medborgarinstitutets kurser. Ser man enbart på antalet individer som deltagit så är siffran betydligt lägre, 1749. Av dessa är 1183 kvinnor och 566 män.

Vi är glada för det höga antalet deltagare och vi kommer, som utlovats när målet 4000 uppnåddes, att belöna 3 av dem med en gratis kurs under läsåret. Vinnarna är Sara Vidjeskog-Kemppainen, Joakim Granqvist samt Simon Riska och de kommer att meddelas personligen.

Vårt mål inför det kommande läsåret, faller sig naturligt. Vi skall ha upp det individuella deltagarantalet till 2000 och av dessa skall minst 700 vara män.  Lyckas vi med den målsättningen har vi skäl att slå oss för bröstet. Tala med er vän, er granne och ta med dem på kurs. Det blir roligare när man är fler.

”Det är verkligen ingen vidare mening med att uppleva intressanta saker som översvämningar, om man inte får vara två om dem. Det är bra mycket trevligare att vara två.” 

Nalle Puh

 

Varmt välkomna Tom, Petra, Eva, Anne-Maj