Sommarträning utomhus

Sommaryoga med Kai Heikkilä i Nedervetil torsdagar kl. 19.30-21.00

Sommarträning med Mette Envall i Kronoby torsdagar kl. 19.00-20.00

Föreläsning med Thomas Lundin

En föreläsning om muntlig kommunikation som vänder sig till folk som tycker att det är svårt att uppträda och tala inför publik. Föreläsningen kryddas med musik, Thomas Enroth ackompanjerar.

Mer information och anmälan

Välkommen till Kronoby medborgarinstitut!

Bästa kursdeltagare!

Du har loggat in på Kronoby medborgarinstituts hemsida. Här kan du ta del av vårt kursutbud. Vissa kurser tillkommer efter nyår och vi kommer, som under tidigare år, att informera mera om dessa senare, både här på hemsidan, på facebook och i de lokala tidningarna.

Kronoby Medborgarinstitut erbjuder som brukligt en blandning av både nytt och gammalt. De traditionella kurserna främst inom motion och musik kvarstår som tidigare, men vid sidan om dessa kurser så finns det en hel del nytt och intressant.

Ifjol deltog 3743 deltagare i våra kurser. I år är vår målsättning 4000 deltagare. Lyckas vi uppnå målsättningen lottar vi bland alla deltagare 3 gratis kurser för säsongen 2018-19.

Nu gäller det. Delta flitigt!

Varmt välkommen!

Tom, Petra, Éva och Anne-Maj