Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller https://mi.kvarnen.fi/ och har uppdaterats 14.12.2022. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är och åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten. Vårt mål är att erbjuda användarna tillgängliga webbtjänster.

Innehåll som kontinuerligt förbättras: Kontraster mellan bildtext och bild för att göra det tydligt och lättläst. Vi strävar till att våra kursbeskrivningar är lättlästa med ett tydligt, enkelt och koncist innehåll.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst eller har du förbättringsförslag? Ta kontakt och beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

E-post: kronoby.mi@kvarnen.fi 

Telefon: 06-8231528

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

https://www.tillganglighetskrav.fi/