Motions- och kultursedlar

Vi tar emot motions- och kultursedlar som Smartum, Tyky och Virike samt också betalningar via SmartumPay, Edenred och ePassi.

Om du vill betala med motions- eller kultursedlar, ska du lämna dem till MI-kansliet genast vid kursstarten. Observera att sedlarna ska vara undertecknade eller försedda med ditt namn i tryck. De bör täcka hela kursavgiften. Vi ger inte tillbaka pengar på sedlarna.

Ifall du önskar använda någon av betalningssätten online: Logga in på din egen app och betala kursavgiften åt Kronoby MI. Ifall möjligt skriv in som meddelande vilken kurs/vilka kurser det gäller. I andra fall meddela kansliet vilken kurs din betalning gäller. Ifall du har frågor kontakta kansliet på tel. 040-6601656 eller kronoby.mi@kvarnen.fi för mera information.

Observera att allt detta bör ske innan kursen faktureras. Om du redan fått en faktura på kursen, kan förmånerna inte längre beaktas.