Motions- och kultursedlar

Vi tar emot de flesta former av motions- och kultursedlar (ss. Smartum, Tyky och Virike) samt också betalningar via Smartum Saldo, Tyky Online och Sporttipassi.

Om du vill betala med motions- eller kultursedlar, ska du lämna dem till MI-kansliet genast vid kursstarten. Observera att sedlarna ska vara undertecknade eller försedda med ditt namn i tryck. De bör täcka hela kursavgiften. Vi ger inte tillbaka pengar på sedlarna.

Ifall du önskar använda någon av Online-tjänsterna, kontakta kansliet på tel. 06-8231 528 för mera information.

Observera att allt detta bör ske innan kursen faktureras. Om du redan fått en faktura på kursen, kan förmånerna inte längre beaktas.