Läsårets viktiga datum

Anmälningar till både höstens och vårens kurser börjar onsdagen 23.8.2023 kl. 9.00.

De flesta av höstens kursstarter sker vecka 36, alltså fr.o.m. måndag 4.9.2023.

Vårterminen inleds måndag 8.1.2024.

Under skolornas höstlov 18-20.10.2023, sportlov 26.2-1.3.2024 och påsklov 28.3-1.4.2024 hålls vanligtvis inga kurser.