Läsårets viktiga datum

Anmälningar till både höstens och vårens kurser börjar torsdagen 20.8.2020 kl. 16-19.

De flesta av höstens kursstarter sker vecka 36, alltså fr.o.m. måndag 31.8.2020.

Vårterminen inleds måndag 11.1.2021.

Under skolornas höstlov 14-18.10.2020, sportlov 1.3-7.3.2021 och påsklov 1.4-5.4.2021 hålls vanligtvis inga kurser.