Läsårets viktiga datum

Anmälningar till både höstens och vårens kurser börjar onsdagen 24.8.2022 kl. 9.00.

De flesta av höstens kursstarter sker vecka 36, alltså fr.o.m. måndag 5.9.2022.

Vårterminen inleds måndag 9.1.2023.

Under skolornas höstlov 19-23.10.2022, sportlov 27.2-5.3.2023 och påsklov 6.4-10.4.2023 hålls vanligtvis inga kurser.