”Inte bara skräck och fasa” – ett historiskt och nutida perspektiv på emigrationen till Ryssland

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Kl. 12.00 Inledning, projektledare Magnus Enlund Kl. 12.10–12.50 Följderna av de ryska härjningarna i Österbotten under Stora ofreden, FD Johanna Aminoff-Winberg Kl. 12.50–13.30 De svenskspråkiga finländarnas vistelse i S:t Petersburg under medlet av 1800-talet, FD Johanna Wassholm Kl. 13.30–14.10 Kaffe och tårta Kl. 14.10–14.50 Grusade drömmar – emigrationen till Sovjet under 1930-talet, professor emeritus Sune Jungar Kl. 14.50–15.30 Nutidens finländare i Ryssland med fokus på S:t Petersburg, redaktör Anders Mård Kl. 15.30–15.45 Sammanfattande slutord, docent Holger Wester Seminariet ordnas i samarbete med Migrationsinstitutet, Centret för Svenskfinland och Finlands svenska hembygdsförbund. Anmälningar per telefon tas emot fram till torsdag 19.10.

Kurskod

130101

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Johanna Aminoff-Winberg, Magnus Enlund, Sune Jungar, Anders Mård, Johanna Wassholm, Holger Wester

Tidpunkt

28.10.2017 - 28.10.2017

Lördag 12:00-15:45

Lektioner: 5  (1 ggr)

Plats

Skolhuset - Festsalen
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby