”Inte bara skräck och fasa” – ett historiskt och nutida perspektiv på emigrationen till Ryssland

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Kl. 12.00 Inledning, projektledare Magnus Enlund Kl. 12.10–12.50 Stora ofreden och de bortrövade – 1700-talets tvångsförflyttning, arkivarie Pia Uppgård Kl. 12.50–13.30 De svenskspråkiga finländarnas vistelse i S:t Petersburg under medlet av 1800-talet, FD Johanna Wassholm Kl. 13.30–14.10 Kaffe och tårta Kl. 14.10–14.50 Grusade drömmar – emigrationen till Sovjet under 1930-talet, professor emeritus Sune Jungar Kl. 14.50–15.30 Nutidens finländare i Ryssland med fokus på S:t Petersburg, redaktör Anders Mård Kl. 15.30–15.45 Sammanfattande slutord, docent Holger Wester Seminariet ordnas i samarbete med Migrationsinstitutet, Centret för Svenskfinland och Finlands svenska hembygdsförbund.

Kurskod

130101

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Magnus Enlund, Sune Jungar, Anders Mård, Pia Uppgård, Johanna Wassholm, Holger Wester

Tidpunkt

28.10.2017 - 28.10.2017

Lördag 12:00-15:45

Lektioner: 5  (1 ggr)

Plats

Skolhuset - Festsalen
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby