Stenåldersboplatser på Bläckis- och Köyrisåsen

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Tillsammans med arkeolog Lauri Skantsi bekantar vi oss med stenåldersboplatser på Bläckis- och Köyrisåsen. På området finns ett tiotal hyddbottnar som varit bosatta ca 3500-3000 f.Kr. Under kvällen lär vi oss känna igen spår av stenålder i terrängen och får en inblick i hur de första nedervetilborna levde.

Vi samlas i Seljes kl. 17.30 och kör därifrån vidare tillsammans. 

Ta med matsäck och kläder enligt väder.

Kursen ordnas i samarbete med K.H. Renlunds museum.

Lediga platser

Ja

Kurskod

130108

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Finska, Svenska

Lärare

Lauri Skantsi

Tidpunkt

09.06.2022 - 09.06.2022

Torsdag 17:30-21:00

Lektioner: 5  (1 ggr)

Plats

Annat - Utomhus