Studieintyg

Om du deltagit regelbundet i en kurs kan du på egen begäran få ett studieintyg till ett pris av 10 € för en pågående kurs och 12 € för en avslutad kurs.