Kursavgifter och rabatter

Du betalar en kursavgift för varje kurs du deltar i och den debiteras dig alltid skilt per termin och kurs. Avgiften varierar beroende på kursens timantal. För en del kurser tillkommer en avgift för studie- och arbetsmaterial. Avgifterna faktureras efter att kursen startat och en betald avgift återbetalas inte!

Av olika orsaker kan ett kurstillfälle utebli under terminen. Detta ändrar inte på kursavgiften trots att kurstillfället inte tas igen.

Förmån för arbetslösa

Arbetslösa personer, som är bosatta inom Kronoby kommun och som får grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, har rätt att kostnadsfritt delta i högst två kurser per läsår. Intyg från Folkpensionsanstalten eller TE-byrån bör insändas till kansliet innan kursen börjar. Avgiftsfriheten gäller inte kortkurser (kortare än tio veckor), föreläsningar eller akademiska kurser.

Utbildningsstyrelsens studiesedlar

Seniorer, pensionärer, invandrare och personer med inlärningssvårigheter kan delta i MI:s kurser till rabatterat pris (-25 %). Rabatten gäller endast motions- och danskurser.

Studiesedlar beviljas inte för kortkurser (kortare än tio veckor), föreläsningar eller akademiska kurser.