Läsårets viktiga datum

Anmälningar till både höstens och vårens kurser börjar måndagen 28.8 kl. 09.00.

De flesta av höstens kursstarter sker vecka 37, alltså fr.o.m. måndag 11.9.2017.

Vårterminen inleds måndag 8.1.2018.

Under skolornas höstlov 19-22.10.2017, sportlov 26.2-4.3.2018 och påsklov 29.3-2.4.2018 hålls vanligtvis inga kurser.