Vandring i Anders Chydenius fotspår 24.9.2016

Vi vandrar i Anders Chydenius fotspår från kyrkan i Nedervetil till sockenkyrkan i Karleby, ca 20 km. Vi vandrar längs den gamla riksvägen, men inleder via Pelo och tar oss över Perho å via den vackra hängbron i Åbacka. Därifrån fortsätter vi mot Sandbacka och Åivo, där vi tar en längre matpaus. Vi går sedan vidare mot Högsvedi till minnesstenen i Linnusperä tills vi når sockenkyrkan på Kyrkbacken i Karleby. Klä dig enligt väder och ta med ryggsäck med kaffe och mat för dagen. Värdar för dagen är Tom Hansén och Anders Store. Taxiskjuts finns för de som inte orkar gå hela vägen, alla får skjuts tillbaka till Nedervetil kyrka.

Anmälan

Det amerikanska presidentvalet 2016

Mer info och anmälan

Fermentera mera 24.10.2016

Föreläsning med Ila Nordman

Mer info och anmälan

Välkommen till Kronoby medborgarinstitut!

Bästa kursdeltagare!

Du har loggat in på Kronoby medborgarinstituts hemsida. Här kan du ta del av vårt kursutbud. Vissa kurser tillkommer efter nyår och vi kommer, som under tidigare år, att informera mera om dessa senare. Det mesta av vårens kurser finns ändå här. Följ även med vår Facebooksida https://www.facebook.com/kronoby.medborgarinstitut/.

Senaste sommar deltog jag i en konferens i Porto i Portugal kring temat ”Health and well-being as benefits of adult learning”, alltså hälsa och välmående som följd av utbildning för vuxna. En av föreläsarna var professor Jyri Manninen från Joensuu universitet, som menade att forskning visat på en stark korrelation mellan hälsa och utbildning. Den förväntade livslängden vid 25 års ålder är 6 år längre bland högt utbildade. Ett aktivt socialt liv är relaterat till en god hälsa och det som vi alla finlandssvenskar vet, att sjunga i kör befrämjar välmående och hälsa.

Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet.

Kronoby medborgarinstitut erbjuder den aktiva kommuninvånaren allt detta. Nu finns det inte mera någon ursäkt för att inte delta. Anmäl dig till höstens kurser. Att gå på kurs är bra för hälsan. En bra början är att anmäla sig till vandringskursen ”I Anders Chydenius fotspår” - en dagsvandring från kyrkan i Nedervetil till Karleby sockenkyrka. Vandringen är i höst lördagen den 24 september.. 

Varmt välkommen!

Tom, Petra, Éva och Anne-Maj