Sommaryoga

På Nedervetil skolas miniplan,
lärare Kai Heikkilä.

to 4.5 kl. 19.30-21.00
to 11.5 kl. 19.30-21.00
ons 17.5 kl. 19.30-21.00
ons 24.5 kl. 19.30-21.00
to 1.6 kl. 19.30-21.00
to 8.6 kl. 19.30-21.00
to 15.6 kl. 19.30-21.00
to 22.6 kl. 19.30-21.00
to 29.6 kl. 19.30-21.00

Anmälan och mer info

Robot workshop

För dig som inte kan få nog av robot workshoparna med LEGO Mindstorms ordnas nu en vecka med First Lego League - FLL tema.

Anmälan och mer information

Lärarbanken

Vill du jobba som lärare vid Kronoby MI? Har du en specialkunskap som du vill dela med dig av till andra? Registrera dig på Lärarbanken!

Länk till lärarbanken

Välkommen till Kronoby medborgarinstitut!

Bästa kursdeltagare!

Du har loggat in på Kronoby medborgarinstituts hemsida. Här kan du ta del av vårt kursutbud. Vissa kurser tillkommer efter nyår och vi kommer, som under tidigare år, att informera mera om dessa senare. Det mesta av vårens kurser finns ändå här. Följ även med vår Facebooksida.

Senaste sommar deltog jag i en konferens i Porto i Portugal kring temat ”Health and well-being as benefits of adult learning”, alltså hälsa och välmående som följd av utbildning för vuxna. En av föreläsarna var professor Jyri Manninen från Joensuu universitet, som menade att forskning visat på en stark korrelation mellan hälsa och utbildning. Den förväntade livslängden vid 25 års ålder är 6 år längre bland högt utbildade. Ett aktivt socialt liv är relaterat till en god hälsa och det som vi alla finlandssvenskar vet, att sjunga i kör befrämjar välmående och hälsa.

Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet.

Kronoby medborgarinstitut erbjuder den aktiva kommuninvånaren allt detta. Nu finns det inte mera någon ursäkt för att inte delta. Anmäl dig till höstens kurser. Att gå på kurs är bra för hälsan. En bra början är att anmäla sig till vandringskursen ”I Anders Chydenius fotspår” - en dagsvandring från kyrkan i Nedervetil till Karleby sockenkyrka. Vandringen är i höst lördagen den 24 september.. 

Varmt välkommen!

Tom, Petra, Éva och Anne-Maj