Fermentera mera 24.10.2016

Föreläsning med Ila Nordman

Mer info och anmälan

Himmeli 16-17.11.2016

Himmeli är en traditionell halmdekoration som numera kan göras av papper och sugrör. Konstnären Eija Koski fungerar som lärare.

Anmälan och mer information

Weekend med kreativ smyckestillverkning 28-29.10

Välkommen med på en inspirerande weekend med Miia Forsblom!

Anmälan och mer information

Kalligrafi med Li Nylund 3.11.2016

Mer info och anmälan

Välkommen till Kronoby medborgarinstitut!

Bästa kursdeltagare!

Du har loggat in på Kronoby medborgarinstituts hemsida. Här kan du ta del av vårt kursutbud. Vissa kurser tillkommer efter nyår och vi kommer, som under tidigare år, att informera mera om dessa senare. Det mesta av vårens kurser finns ändå här. Följ även med vår Facebooksida https://www.facebook.com/kronoby.medborgarinstitut/.

Senaste sommar deltog jag i en konferens i Porto i Portugal kring temat ”Health and well-being as benefits of adult learning”, alltså hälsa och välmående som följd av utbildning för vuxna. En av föreläsarna var professor Jyri Manninen från Joensuu universitet, som menade att forskning visat på en stark korrelation mellan hälsa och utbildning. Den förväntade livslängden vid 25 års ålder är 6 år längre bland högt utbildade. Ett aktivt socialt liv är relaterat till en god hälsa och det som vi alla finlandssvenskar vet, att sjunga i kör befrämjar välmående och hälsa.

Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet.

Kronoby medborgarinstitut erbjuder den aktiva kommuninvånaren allt detta. Nu finns det inte mera någon ursäkt för att inte delta. Anmäl dig till höstens kurser. Att gå på kurs är bra för hälsan. En bra början är att anmäla sig till vandringskursen ”I Anders Chydenius fotspår” - en dagsvandring från kyrkan i Nedervetil till Karleby sockenkyrka. Vandringen är i höst lördagen den 24 september.. 

Varmt välkommen!

Tom, Petra, Éva och Anne-Maj