Träningsdag för kvinnor lö 11.3

Kl. 9.00-9.45 Godmorgon Moves med Nina Åbrandt
Kl. 10.00-11.00 Löppass med Eric Storvall eller inomhuspass med Lina Björkskog
Kl. 11.00-12.00 Lunch (ingår i priset)
Kl. 12.00-13.00 Föreläsning om Kvinnor och träning med Lina Björkskog
Kl. 13.15-14.00 Stark och styrka med Isabella Mäenpää (ta med egen kettlebell, om du har)
Kl. 14.15-15.00 Yoga för dig som tränar med Nina Åbrandt

Anmälan

Kurser med Annika Dahlvik

Flätkurs för pappor tisdagen 7.3.2017
Flätor och festfrisyrer tisdagen 4.4.2017

Finlands långa väg till självständighet

Föreläsningsserie med Håkan Vikström

Mer information och anmälan

Italian food from North to South

Italiensk matlagning med Serena och Luca 31.3.2017 på Ådalens skola. OBS! Anmälan senast tre dagar före!

Anmälan och mer information

Robot workshop

För dig som inte kan få nog av robot workshoparna med LEGO Mindstorms ordnas nu en vecka med First Lego League - FLL tema.

Anmälan och mer information

Välkommen till Kronoby medborgarinstitut!

Bästa kursdeltagare!

Du har loggat in på Kronoby medborgarinstituts hemsida. Här kan du ta del av vårt kursutbud. Vissa kurser tillkommer efter nyår och vi kommer, som under tidigare år, att informera mera om dessa senare. Det mesta av vårens kurser finns ändå här. Följ även med vår Facebooksida.

Senaste sommar deltog jag i en konferens i Porto i Portugal kring temat ”Health and well-being as benefits of adult learning”, alltså hälsa och välmående som följd av utbildning för vuxna. En av föreläsarna var professor Jyri Manninen från Joensuu universitet, som menade att forskning visat på en stark korrelation mellan hälsa och utbildning. Den förväntade livslängden vid 25 års ålder är 6 år längre bland högt utbildade. Ett aktivt socialt liv är relaterat till en god hälsa och det som vi alla finlandssvenskar vet, att sjunga i kör befrämjar välmående och hälsa.

Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet.

Kronoby medborgarinstitut erbjuder den aktiva kommuninvånaren allt detta. Nu finns det inte mera någon ursäkt för att inte delta. Anmäl dig till höstens kurser. Att gå på kurs är bra för hälsan. En bra början är att anmäla sig till vandringskursen ”I Anders Chydenius fotspår” - en dagsvandring från kyrkan i Nedervetil till Karleby sockenkyrka. Vandringen är i höst lördagen den 24 september.. 

Varmt välkommen!

Tom, Petra, Éva och Anne-Maj