Kursförslag

Om du har idéer om nya kurser, intressanta föreläsare el.dyl. ta kontakt med oss så ser vi vad vi kan göra.