Armfeldts karoliner 300 år - Livestreamad föreläsning från Jamtli museum i Östersund om arméns dödsmarsch över de jämtländska fjällen för 300 år sedan

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Den 28 juni 1709 möttes den svenska och ryska armén vid Poltava. Den ryske tsaren Peter gick segrande från slagfältet och det skulle dröja till december 1715, innan den svenske kungen, Karl XII, åter var på svensk mark. Det utrikespolitiska läget såg då allt annat än bra ut för Sverige. Redan 1710 hade de baltiska provinserna och Viborg fallit i ryssarnas händer. Tre år senare hade Ryssland gått in i Finland, där då endast omkring 10 000 man funnits kvar av försvarande trupp. Överbefälhavaren i Finland, generallöjtnant Carl Gustav Armfelt, hade under stora svårigheter lyckats att i februari 1714 samla de väpnade styrkorna till ett avgörande slag vid Storkyro i Österbotten. Den finska armén hade därvid lidit ett svårt nederlag och vid slutet av året hade hela Finland varit erövrat. Generalen och resterna av den finska armén hade då överförts till det svenska fastlandet, där de fyra år senare för alltid skulle skriva in sig i den jämtländska historien. Armfeldts uppdrag var då att inta Trondheim men i och med Karl XII:s död avbröts anfallet. Under reträtten tillbaka till Sverige frös 3 000 soldater ihjäl på fjället i storm. I år är det 300 år sedan Armfeldts armé gick under. Anders Hansson är 1:e antikvarie och chefsarkeolog vid Jamtli, länsmuseum i Jämtland. Ett av hans specialområden är det Armfeldtska fälttåget 1718. Han har även publicerat ett flertal artiklar och böcker i ämnet. Föreläsningen ordnas i samarbete med KulturÖsterbotten och Jamtlis projekt ”Fokus fred – 300 årsmarkeringen av karolinernas fälttåg”.

Kurskod

130110

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Anders Hansson

Tidpunkt

31.01.2019 - 31.01.2019

Torsdag 19:00-20:00

Lektioner: 1  (1 ggr)

Plats

Internat- matsal- och hantverksbyggnaden - Kvarnkammaren
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby